گزارش تصویری

گزارش تصویری حضور انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا در سومین‌ همایش بین‌المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گزارش تصویری نشست علمی آسیب شناسی دیپلماسی گردشگری در ایران

گزارش تصویری نشست روابط ایران و‌ترکیه و تاثیر آن بر حوزه قفقاز جنوبی و فلسطین

گزارش تصویری نخستین پیش همایش الگوهای دوستی و دشمنی در غرب آسیا

گزارش تصویری نشست ظرفیت‌های توسعه‌ای بریکس برای ایران

دیدار صمیمانه دکتر حسین سیف زاده با اعضای انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

گزارش تصویری «رهایی یافتگان از اعتیاد و مسئله مواجهه با حوزه عمومی، با تاکید بر اندیشه های یورگن هابرماس“

گزارش تصویری همایش علمی آینده تفکر در ایران و راهبردهای گذار از امتناع و زوال اندیشه سیاسی

گزارش تصویری سخنرانی مدیر دپارتمان دیپلماسی فرهنگی ،هنر و سینمای انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا در همایش بین‌المللی «دولت‌های شکننده» دانشگاه علوم سیاسی استانبول

گزارش تصویری نشست علمی تاثیر هوش مصنوعی بر جنگ ترکیبی

گزارش تصویری نشست علمی بامداد خونین مشروطه در کرمانشاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی

گزارش تصویری نشست علمی بررسی ابعاد همگرایی مواضع چین و روسیه و اتحادیه عرب پیرامون جزایر سه گانه و استراتژی ایران در برابر آن

12/35