گروه روش و متدولوژی

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر سید اسدالله اطهری

رئیس گروه

دکتر ابوالقاسم مجتهدی زنجیرآباد

مدیر گروه

تحصیلات:

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی در اسلام ـ دانشگاه مفید قم

دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

معرفی اجمالی:

دکتر ابوالقاسم مجتهدی دارای مدرک دکتری دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. از جمله مقالات علمی-پژوهشی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. «بررسی نظریه سازه انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و لزوم به کارگیری آن در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» چاپ شده در فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، 1397، شماره 89، علمی و پژوهشی/isc ، (30 صفحه ـ از صفحه 177 تا 206).

2. «سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی»، چاپ شده در فصلنامه علمی ـ پژوهشی: مطالعات سیاسی آزاد شهر، پاییز 1396، دوره 10، شماره 37، ( 18 صفحه ـ از صفحه 1 تا 18).

حامد انصاری

دبیر گروه

تحصیلات:

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل 

دانشجوی مقطع دکتری

تخصص:

حوزه مطالعاتی دیپلماسی فرهنگی

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد