گروه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و غرب آسیا

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر رحمت حاجی مینه

رئیس گروه

جلال‌الدین سلیمی

مدیر گروه

تحصیلات:

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

معرفی اجمالی:

جلال‌الدین سلیمی دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین‌الملل در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات است که کارشناسی ارشد خود را هم در همین رشته گذرانده است. وی دارای کتب و مقالات متعددی است که برخی از آنها در زیر آمده است:

کتاب:

1. دیپلماسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روابط بین‌الملل.

2. مسائل بین‌المللی نفت و انرژی با رویکرد توسعه پایدار.

مقاله:

1. مقایسه مکانیسم استیضاح رییس جمهور در نظام سیاسی ایران با استیضاح در نظام ریاستی در فصلنامه مطالعات منافع ملی در زمستان 1399.

2. چرخه تجارت بین‌الملل در هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تجارت جهانی؛ اقتصاد؛ دارایی و علوم اجتماعی. امارات متحده عربی – دبی در مرداد 1400 (نویسنده همکار).

3. بررسی عوامل تقابل سیاسی؛ امنیتی ایران و عربستان در رویکردهای منطقه‌ای و جهانی در فصلنامه مطالعات منافع ملی در مرداد 1400.

ساحل عبداللهی منش

دبیر گروه

تحصیلات:

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

معرفی اجمالی:

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی (معدل: ۱۸/۰۵)

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه لرستان (معدل: ۱۷/۷۸)

دانشجــوی نمــونه کارشناســی ارشــد دانشگــاه علامــه طباطبائی

 دانشجوی برگزیده سهمیه استعداد درخشان دانشگاه علامه طباطبائی

سوابق پژوهشی

پذیرش قطعی مقاله علمی با عنوان “study of the European Union Economic Policies towards Iran in post-JCPOA”  در ژورنال “Economics and Administrative Sciences”

مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مطالعات سیاسی با عنوان « اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده آمریکا »

مقاله چاپ شده در مجله علمی تخصصی مطالعات آسیای جنوب غربی با عنوان « امنیت آب در حوضه رود نیل تهدیدی برای امنیت خاورمیانه »

مقــاله چــاپ شــده در مجلــه علمــی تخصصــی راهــبرد سیاسی با عنوان « چائبول و مجتمع نظامی – صنعتی ایـــالات متحـــده: اقتصاد ژئـــوپليتيک جنـــگ ســـرد و صنعتی سازی کره جنوبی »

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد