گروه دیپلماسی رسانه‌ای و غرب آسیا

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

photo_2022-03-26_22-40-05

دکتر نفیسه واعظ

رئیس گروه

تحصیلات: دکترای تخصصی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل شهرضا

2. عضو شورای پژوهشی دانشگاه

معرفی اجمالی:

دکتر نفیسه واعظ (شهرستانی) کاندیدای دانشیاری،
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل شهرضا استاد مدعو در رشته علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان).
عضو شورای پژوهشی دانشگاه، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر و استاد نمونه در چندین سال. عضو منتخب به عنوان فرهیخته منطقه در منطقه ۴ اصفهان،
تالیف دو کتاب مستقل و ۳ کتاب به صورت همکار.
چاپ بیش از ۳۸ مقاله در فصلنامه‌های علمی-پژوهشی و تخصصی.
ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار شده در ایران و در اسپانیا و آلمان.
استاد راهنما پایان‌نامه‌های بیش از ۱۰۰ مورد.
انجام طرح‌های پژوهشی. چندین مورد
داور طرح‌های پژوهشی در سطح ملی و منطقه و داور فصلنامه‌های علمی_پژوهشی دانشگاه تهران، الزهرا و…
عضو کارگروه‌های پژوهشی در سطح ملی با دفتر مطالعات علوم انسانی.

سید محمدامین حسینی

مدیر گروه

تحصیلات: دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

سایر مسئولیت‌ها در دیگر نهادها:

1. کارمند رسمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دارای مسئولیت‌های متعدد)

معرفی اجمالی:

سید محمدامین حسینی کارمند رسمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که دارای سوابق علمی گسترده‌ای نیز است. وی مقالات متعددی به چاپ رسانده که در ادامه برخی از آنها به عنوان نمونه آمده است:

1. تاثیر بهداشت روانی و انضباط اجتماعی بر توانمندی های فردی در اجرای ماموریت های سازمانی کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه روان شناسی انتظامی، تابستان 1400.  

2. تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب در حوزه تمدن اسلامی در سایت رسمی خانه کتاب، نشریه علمی علم و تمدن در اسلام، پائیز 1400.

3. تاثیر آموزش ترکیبی بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان، مجله پژوهش‌های مدیریت انتظامی، پاییز 1400.

4. بررسی سلامت معنوی به عنوان فاکتوری مهم در پیشگیری از بیماری‌ها، فصلنامه سلامت معنوی، پاییز 1400.

5. تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مؤلفه‌های بهزیستی هیجانی، روان‌شناختی و اجتماعی دانش آموزان.فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، تابستان 1400.

 

User

دبیر گروه

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد