گروه دیپلماسی انرژی

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر رحمت حاجی مینه

رئیس گروه

User

دکتر بهروز نامداری

مدیر گروه

تحصیلات:

دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد