گروه اقتصاد سیاسی

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر محمد حسینی‌پور

رئیس گروه

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

کارشناس ارشد تحقیقات سیاسی در سازمان صدا و سیما

فعالیت‌های علمی و پژوهشی:

حضور در نخستین کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس، به عنوان دانشجوی نمونه ۱۳۶۸ (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه).

عضو پیوسته انجمن هیدروپلتیک ایران (Iranian Hydro-Politics Association (IHPA)).

نویسندگی مقالات در مطبوعات و فصلنامه‌ها (همشهری، اطلاعات، فرهنگ و توسعه، سیاست خارجی،  دنیا اقتصاد، مطالعات خاورمیانه) از ۱۳۶۹، تاکنون.

پژوهشگر سیاست و توسعه در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، زیر نظر استادان: دکتر سریع القلم و دکتر اطهری.(۱۳۷۶_ ۱۳۷۹)

عضو شورای کارشناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری CSS. 1386_1387 .

کارشناس مدعو در کنفرانس بین‌المللی جنبش عدم تعهد در تهران، مهرماه ۱۳۹۶ .

گواهینامه‌ها و دوره‌ها:

۱. گواهینامه تخصصی: “مطالعه توازن قدرت در آسیا” = انجمن علوم سیاسی ایران.
= Prospect of the
Balance of Power in Asia.‌*
In June 2021, Allameh Tabataba’i University (ATU) and the Iranian Political Science Association (IPSA).

۲. گواهینامه تخصصی: “مطالعات کلاسیک و جدید جامعه‌شناسی سیاسی” = انجمن علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران
= School of political sociology. *
September. 2021
Spsiran.

۳. گواهینامه آموزش:
” مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست” = پژوهشکده مدیریت آب ایران
= Conservation of natural resources and environment.*
June. 2021
Water managment reseach center.

شیرین مسعودی

مدیر گروه

تحصیلات: 

کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

دانشجوی دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. گوینده، نویسنده و گزارشگر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی؛

2. فعالیت در شبکه‌های دو، تهران و ورزش و فرهنگ؛

3. کارشناس شورای عالی نظارت و ارزشیابی شعر و موسیقی سازمان صداوسیما.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی:

1. مقاله تاثیر تداوم بحران یمن بر صلح و امنیت بین‌الملل؛

2. مقاله بحران یمن در چارچوب نظریه واقع‌گرایی.

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد