گروه اندیشه سیاسی

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر علی قربان‌پور دشتکی

رئیس گروه

تحصیلات: دکترای اندیشه‌ سیاسی از دانشگاه تهران

تخصص: اندیشه سیاسی – آینده‌پژوهی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

معرفی اجمالی:

دکتر علی قربان‌پور دشتکی عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری است. وی دارای آثار متعدد علمی و پژوهشی است که در ادامه برخی از آنها به عنوان نمونه آمده است:

1. “هم­افزایی تفاهمی: چارچوبی راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی؛ فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه، قربانپور دشتکی،علی؛ ش16، بهار1396.

2. “گذار از روش به پساروش آنتی­دوآلیستی در اندیشه­ی سیاسی غرب“؛ فصلنامه علمی-پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی، علی اشرف نظری و علی قربانپور دشتکی؛ ش92،پاییز1396.

3. “رهیافت فرهنگ استراتژیک ملی در الگوی دیپلماسی فرهنگی چندجانبه(با تأکید بر امنیت فرهنگی)”؛ فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه، علی قربانپور دشتکی، ش19،زمستان1396.

4. “گذار از الگوی پیشرفت خطی نخبه­گرایانه به الگوی پیشرفت غیرخطی مشارکتی در تحلیل پیشرانها؛علی قربانپور(دشتکی)، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی،ش2(پیاپی24)، بهار و تابستان 1399.

5. “چشم انداز حکمرانی دولت-شهر شبکه­ای در ایران(افق2050)”؛ علی قربانپور(دشتکی)؛فصلنامه چشم­انداز شهرهای آینده ، ش1، بهار 1399.

6. “ترابشریت یا سروش اشیاء و آینده حکومت­های سیاسی، دوماهنامه رصد چشم­انداز ایران و جهان( وابسته به پژوهشکدۀ چشم انداز و آینده­پژوهی واحد علوم و تحقیقات)، شماره شانزدهم؛ مهر و آبان 1395.

سعید باقری خاروانی

مدیر گروه

تحصیلات: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و فارغ‌التحصیل رشته اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه مفید قم

تخصص: اندیشه سیاسی غرب و اسلام و روابط بین‌الملل – تحولات فکری خاورمیانه

سایر سمت در دیگر نهادها:

  1. پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  2. مدرس گروه حقوق وعلوم سیاسی در سالهای 1390-1395
  3. همکاری با روزنامه فرهیختگان در بخش اندیشه درسالهای 1390-1394

معرفی اجمالی:

سعید باقری خاروانی دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد. نامبرده دارای مقالاتی در مجلات معتبر علمی-پژوهشی است که آخرین آثار وی عبارتند از:

1) نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی سنت آگوستین, فصلنامه علمی-پژوهشی غرب‌شناسی بنیادی.

2) معنا و شرایط جنگ مقدس در افکار ابن میمون, فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات منطقه‌ای شماره 55.

3) بررسی نظریه جهاد ابتدایی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی, فصلنامه علمی پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی.

4) نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی کلاسیک, همایش بین‌المللی علوم انسانی.

محمدحسین نوروزی

دبیر گروه

تحصیلات: دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مفید

تخصص: اندیشه سیاسی – مسائل ایران

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. پژوهشگر و مدرس دانشگاه

معرفی اجمالی:

محمدحسین نوروزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه مفید است. نامبرده دارای کتاب و مقالاتی در مجلات معتبر علمی پژوهشی است که آخرین آثار وی عبارتند از:

کتاب:

1. عقلانیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشر آرماندیس

مقالات:

1. هویت جمع‌گرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفرنامه نویسان، فصلنامه مطالعات ملی

2. رویکردی فضیلت‌مدارانه بر هویت ملی، فصلنامه علوم سیاسی

3. جایگاه «حقیقت» و «عقلانیت» در تبارشناسی میشل فوکو، فصلنامه مطالعات سیاسی

همایش‌ها:

1. متعالیه و مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه، همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

2. بررسی مبانی بنیادگرایی اسلامی در مذهب اهل سنت، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

3. معرفت‌شناسی سیاست در حکمت سیاسی متعالیه، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی

4. انسان‌شناسی در حکمت سیاسی متعالیه، کنگره بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

5. سیاست فاضله در مکتب سیاسی علوی، دومین کنگره بین‌المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام)

6. تبارشناسی هویت ملی ایرانیان، کنگره بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد