گروه نظام بین الملل و غرب آسیا

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر رحمت حاجی مینه

رئیس گروه

User

دکتر مجید شرفخانی

مدیر گروه

تحصیلات:

دکترای تخصصی روابط بین‌الملل

معرفی اجمالی:

دکتر مجید شرفخانی دارای دکتری روابط بین‌الملل است که دارای سوابق پژوهشی متعددی نیز است. از جمله اینکه مدیر پروژه تحقیقاتی (بصورت قرارداد پژوهشی) با عنوان «شناسایی علل ترک خدمت کارکنان متخصص» در مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نداجا بوده است. از جمله مقالات وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با امریکا در خاورمیانه.

2. جایگاه زنجیره ارزش بین المللی در رقابت هژمونیک چین و امریکا.

3. چین و امریکا: جدال بر سر تجارت یا نظم نوین جهانی.

4. دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی: استراتژی حضور در چرخه فعالیت های نواورانه اقتصادی بین المللی.

5. نقش نیروی دریایی ایران در توسعه دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی.

User

گلاره رستگارنیا

دبیر گروه

تحصیلات:

کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کارشناسی ارشد روابط بین‌‌‌‌‌‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سایر مسئولیت‌ها در دیگر نهادها:

1. پژوهشگر مهمان ممتاز پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دبیر ممتاز گروه نفت، گاز و انرژی­های نو (1400-1399).

2. پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دبیر گروه امنیت انرژی (1398- 1396).

3. عضو هیئت تحریریه ماهنامه علمی- تخصصی جهان سیاست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1396-1395).

معرفی اجمالی:

گلاره رستگارنیا کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است. از جمله مقالات و کتاب‌های وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رحمت حاجی­ مینه و گلاره رستگارنیا (1400). دیپلماسی انرژی قدرت­های جهانی و منطقه­ای؛ 3+ 3 (در دست انتشار).

2. افشین زرگر و گلاره رستگارنیا (1395). حقوق فضا؛ اسناد بین المللی فضا، تهران: نشر علوم اجتماعی.

3. افشین زرگر، فخرالدین سلطانی و گلاره رستگارنیا (1400). «استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین­‌الملل»، فصلنامه مطالعات بین­‌المللی، 2(18).

4. افشین زرگر و گلاره رستگارنیا (1396). «جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت­های فضایی»، فصلنامه مطالعات بین‌­المللی، 53.

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد