گروه مطالعات پاکستان

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

Taheri

دکتر احمدرضا طاهری

رئیس گروه

تحصیلات:

 1. دکترای تخصصی در علوم سیاسی، دپارتمان علوم سیاسی و مدیریت دولتی، دانشگاه پونا.
 2. پست دکترا (فوق دکتری)، مرکز ملی تحقیقات دفاع و امنیت بین‌الملل، دانشگاه پونا.

تخصص: مسایل ایران: بلوچستان ایران. مطالعات منطقه‌ای: ایران، افغانستان، پاکستان، هند.

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

 1. عضو هیات علمی (استادیار) گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان.
 2. مسئول دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان.
 3. مشاور و پژوهشگر در انتشارات پژوهشگران کمبریج.
 4. عضو کمیته علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی.
 5. عضو هیات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی.

معرفی اجمالی:

احمدرضا طاهری، متولد (1355) شهرستان سراوان، سیستان و بلوچستان. دکترای تخصصی در رشته علوم سیاسی (مطالعات سیاسی بلوچستان ایران) از دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه پونا در هند. فوق دکتری (پست دکترا) از مرکز ملی تحقیقات دفاع و امنیت بین الملل دانشگاه پونا. عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (زاهدان)، مسئول دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان، مشاور و پژوهشگر در انتشارات پژوهشگران کمبریج، نویسنده مجله دفاع و امنیت (دهلی نو)، عضو انجمن علوم سیاسی ایران، رئیس گروه مطالعات پاکستان در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا (تهران)، عضو انجمن مطالعات بین‌المللی ایران، عضو کارگروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی (سیستان و بلوچستان)، عضو هیات تحریریه ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اسوه، صاحب یازده کتاب و یازده مقاله در نشریات معتبر علمی و پژوهشی و تحلیلی (انگلیسی زبان) و نظارت بر بیش از دویست پایان‌نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری تخصصی به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور در رشته علوم سیاسی.

دکتر زینب هاشمی باغی

مدیر گروه

تحصیلات: دکترای جامعه‌شناسی

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.

2. مشاوره امور بانوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان.

3. عضو کارگروه تخصصی بانوان تقریب مذاهب اسلامی.

کتاب‌های تالیفی:

1. جامعه‌شناسی خانواده

2. جامعه‌شناسی علم و فناوری

کتاب‌های ترجمه شده:

1. کتاب نوآوری اجتماعی و سیاست اجتماعی

ann

دکتر عبدالقیوم نعمتی‌نیا

دبیر گروه

تحصیلات: دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه هندو بنارس، هندوستان

تخصص: بلوچستان و شبه قاره هند

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها (مانند دانشگاه‌ها): سازمان فرهنگی-اجتماعی شهرداری زاهدان

معرفی اجمالی:

وی دارای مقالات متعددی است که در زیر برخی از آنها آمده است:

 1. روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصر جهانی شدن
 2. تغییر اجتماعی، توسعه و مدرنیته در بلوچستان ایران: تحلیل جامعه‌شناختی هویت متمایز
 3. هنر و معنویت در زیبایی‌شناسی اسلامی
 4. تاثیر روش مدیریت مدیران دبیرستان‌های دخترانه اصفهان بر رضایت شغلی دبیران
 5. دورنمای سیاست خارجی هندوستان در بلوچستان پاکستان
 6. بررسی جامعه‌شناختی تغییرات فرهنگی بلوچ‌های مهاجر ساکن در هند
 7. نگرش جنسیتی به اشتغال زنان در سیستان و بلوچستان
 8. تحلیل جامعه‌شناختی تغییر اجتماعی، توسعه و مدرنیته در بلوچستان ایران

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد