گروه مطالعات ایران

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

lakzi

دکتر مهدی لکزی

رئیس گروه

تحصیلات:

دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
کارشناس ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:

مطالعات ایران، مطالعات ترکیه، تحولات فکری خاورمیانه، مباحث دموکراسی و توسعه

سایر سمت ها در دیگر نهادها:
پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دبیر گروه مطالعات ترکیه مرکز پژوهش‌های استراتژیک خاورمیانه
مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ( ۱۳۹۵-۱۳۹۴)

معرفی اجمالی:
دکتر مهدی لکزی دانش‌‌آموخته مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می‌باشد. نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در دوره پهلوی مطالعه موردی: ارتش و دیوانسالاری «پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، دوره ۱۵، شماره ۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۰»

«سکولاریسم از منظر اندیشمندان ترک، آمریکایی و فرانسوی: با تأکید بر حزب عدالت و توسعه ترکیه» ، (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روابط بین‌الملل ، زمستان ۱۳۹۷)؛

«نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران»، (مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، تابستان ۱۳۹۸).

«واکاوی علل ناکامی معامله قرن در ایجاد صلح»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره 12، شماره 45، زمستان 1399.

«واکاوی میزان نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه) ۲۰۱۰-۲۰۲۰ »، (پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۹۹)

“Israel’s Balance Strategy toward Iran and Its Impact on Iran’s National Security”, *Discourse*, Volume31, Issue 1, 2021.

وهاب ملکی کامبخش

مدیر گروه

تحصیلات: 

کارشناس ارشد علوم سیاسی

تخصص:

مسائل مرتبط با ایران، خاورمیانه، بنیادگرایی دینی و صنعت ایران

معرفی اجمالی:

وهاب ملکی کامبخش کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. از جمله مقالات وی عبارت‌اند از:

1. بررسی علل پیدایش و الگوهای رفتاری گروه حقانی، فصلنامه  پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی (دوره سوم، شماره ۱۰، خرداد ۱۳۹۱، صفحه ۱ تا ۳۶)

2. تحقیقی میدانی پیرامون تاثیر اینترنت در مشارکت سیاسی دانشجویان

3. واکاوی شکل‌گیری گروه‌های بنیادگرا(اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ دینی)پاکستان و افغانستان

پریسا باقرزاده افشاری

دبیر گروه

تحصیلات:

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد