درخواست عضویت

برای عضویت در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا، مشخصات مربوطه در زیر را تکمیل نموده و مدارک مورد نظر را اسکن و بارگذاری کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم عضویت، روی لینک زیر کلیک کنید. ضمنا فرم عضویت را تکمیل نموده و سپس آن را بارگذاری کنید.

فرم عضویت:

wordpdf