معرفی انجمن

انجمن ايرانى مطالعات غرب آسيا، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و بین‌رشته‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به ابتکار جمعى از اساتيد و دانش‌پژوهان ايرانى با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری و با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی مطالعات خاورميانه و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و بهر‌ه‌بردارى كاربردى در حوزه سياست خارجى ايران تشکیل شده است.

اهداف

گسترش و پیشبرد ارتقای علمی مطالعات غرب آسیا.
توسعه کیفی نیروهای متخصص در حوزه مطالعات صلح.
انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققانی که به گونه‌ای با حوزه مطالعات غرب آسیا ارتباط دارند.
همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی.
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به علاقمندان حوزه مطالعات غرب آسیا.
انتشار کتاب و نشریات علمی.
برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.