گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار

معرفی گروه:

اعضای مرکزی گروه:

دکتر سید جواد صالحی

رئیس گروه

تحصیلات: دکتری علوم سیاسی

تخصص: خلیج فارس و سیاست و حکومت آن،  خاورمیانه و نظام بین الملل.

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

1. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2. رئیس مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز

معرفی اجمالی:

 نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. از جمله آثار و کتاب های ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد: فهم تئوریک خلیج فارس، سیاست خارجی ایران در عصر پسا شوروی، دموکراتیزاسیون و کردها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی بین الملل در کشورهای خلیج فارس (مجموعه مقالات) به صورت تالیف، ترجمه یا گردآوری چاپ شده است. همچنین مقالاتی در خصوص احزاب سیاسی، هویت و شکاف های قومی، نظامیان و سیاست، اسلام سیاسی، داعش و داعشیسم و … در مجلات علمی -پژوهشی منتشر شده است.

 

علی محرابی

مدیر گروه

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شیراز

تخصص: مطالعات سیاست‌گذاری امنیتی – مطالعات امنیت – مطالعات خلیج فارس

سایر سمت‌ها در دیگر نهادها:

  1. مدیر اجرایی مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز
  2. رئیس کارگروه مطالعات امنیت در مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز
  3. مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه علمی-دانشگاهی مکران و خلیج فارس دانشگاه شیراز

معرفی اجمالی:

علی محرابی دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. وی قبل از دوران دانشگاه، نماینده هشتمین دوره مجلس دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران بود که ریاست کمیسیون تربیتی و اجتماعی آن را بر عهده داشت. نامبرده سمت مشاور جوان مدیر کل آموزش و پرورش فارس را نیز در کارنامه خود دارد. اکنون نیز دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شیراز است که سابقه فعالیت‌های گسترده در مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز را داشته و دارد. از جمله مسئولیت‌های او در این مرکز عبارت‌اند از: 1. مدیر اجرایی؛ 2. رئیس کارگروه مطالعات امنیت؛ و 3. مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه علمی-دانشگاهی مکران و خلیج فارس. وی از جمله موسسان فصلنامه مکران و خلیج فارس است که به طور تخصصی در حوزه مسائل منطقه خلیج فارس و سواحل مکران کار می‌کند. معدل برتر دانشگاهی و رتبه یک، دانشجوی برتر و استعدادهای درخشان و انتشار ویژه‌نامه محیط امنیتی پیرامون ایران از دیگر افتخارات علی محرابی در دوران دانشجویی است. حوزه تخصصی مطالعاتی وی، سیاست‌گذاری امنیتی و مطالعات منطقه خلیج فارس است که در این زمینه دارای مقالات علمی-پژوهشی نیز است. آخرین مقالات او عبارت‌اند از:

  1. اسمعیلی، مرتضی و علی محرابی. (1400). «سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه خلیج فارس»، ارائه شده در همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار.
  2. اسمعیلی، مرتضی و علی محرابی. (1401). «تاثیر مولفه‌های ذهنی-هویتی محیط امنیتی بر سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه خلیج فارس»، ارائه شده در همایش ملی هویت و سیاست‌گذاری در ایران.

آخرین مطالب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد