آرشیو دسته: گزارش خبری

دیپلماسی عمومی راهی برای صلح‌طلبی و مقابله با جنگ‌افروزی گزارش نشست «صلح‌خواهی در ادبیات داستانی ایران و جهان» (با نگاهی…

ادامه مطلب

نشست گروه پاکستان انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با عنوان «طالبان در افغانستان، بازتاب داخلی و منطقه ای» با سخنرانی…

ادامه مطلب

باران ستوده:باورش برای بسیاری سخت است که زنان افغانستان در شاخص «توانمندسازی سیاسی» در سکوی 107 جهان ایستاده باشند. رتبه‌ای…

ادامه مطلب

سخنرانی مدیرگروه دیپلماسی فرهنگی ،هنر و سینمای انجمن ایرانی کشورهای غرب آسیا دکتر مریم خالقی نژاد در سازمان فرهنگ و…

ادامه مطلب

نشست تخصصی عربستان و چین، زمینه‌های تاریخی و پیامدهای امنیتی با همکاری سه نهادِ مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه…

ادامه مطلب

نخستین جلسه اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا شعبه مازندران روز پنجشنبه 24 آذر 1401 در محل دانشکده…

ادامه مطلب

کتاب پارادیپلماسی فرامرزی نوشته دکتر مریم خالقی نژاد با ارائه مدل جدیدی از روابط دیپلماتیک در منطقه گرایی منتشر شد…

ادامه مطلب

گزارش نشست مجازی مدیران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با عنوان «انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا و مسائل ایران»  …

ادامه مطلب

گفتگوی اختصاصی امیر قطر با نشریۀ فرانسوی لوپوئن:   منبع: نشریۀ فرانسوی لوپوئن ترجمۀ: حیدر سهیلی اصفهانی مدیر گروه عراق…

ادامه مطلب

گزارش  نخستین برنامه گروه مطالعات زنان انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با عنوان سلسله نشستهای بررسی وضعیت زنان غرب آسیا…

ادامه مطلب

10/86