آرشیو دسته: گزارش راهبردی

دکتر صلاح الدین هرسنی کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل و عضو انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا   فلسفه وجودی آتش…

ادامه مطلب

  علیرضا حسینی یزدی و دکتر رضا دهقانی مدیر دپارتمان مطالعات ترکیه  چكيده: موضوع روابط ترکیه و اسرائیل از جمله…

ادامه مطلب

نوذر شفیعی گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران چكيده: میانجیگری چین بین ایران و عربستان که به تنش زدایی در…

ادامه مطلب

دکتر حسین دهشیار مدیر دپارتمان آمریکا انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا پدیده‌های اجتماعی به جهت اینکه کارگزار محور می‌باشند به…

ادامه مطلب

مترجم محمدمسعود ایرجی اصل، کارشناس مسائل خاورمیانه: سردبیرمجله  ویک هندوستان طی مقاله ای، با ذکر رشادت و برتری رزمندگان فلسطینی…

ادامه مطلب

دکتر صلاح الدین هرسنی کارشناس مسائل بین الملل و عضو انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا    تا قبل از سخنرانی و…

ادامه مطلب

دکتر حسین دهشیار مدیر دپارتمان آمریکا انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا   برجسته ترین وجه تمایز انسان با دیگر موجودات…

ادامه مطلب

دکتر مهدی علیخانی  مدیر دپارتمان عربستان انجمن مطالعات غرب آسیا سخنان امروز سيدحسن نصرالله، رسانه ها، جريان ها و افرادى…

ادامه مطلب

عارف بیژن- مدیر دپارتمان جنگ و صلح انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا از 7 اکتبر، جنگ بین اسرائیل و حماس…

ادامه مطلب

دکتر احسان اعجازی مدیر دپارتمان مطالعات فلسطین انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا از زمانی که فرآیند صلح خاورمیانه در قالب…

ادامه مطلب

10/98